AANPAK

Eerst maken we kennis en bekijken we samen hoe we op de beste manier kunnen samenwerken. Zo stemmen we onze werkwijze af op uw wensen en behoeften. Na het uitdiepen van wie u precies zoekt gaan wij aan de slag.

We gaan actief op zoek naar uw ideale kandidaat met alle middelen die ons ter beschikking staan. Wij komen in contact met heel wat talent, zowel actief als latent op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Daarom kunnen we ook proactief topkandidaten voorstellen. Ontmoeten we iemand die bij uw onderneming past, dan hoort u het als eerste.

s

Elke kandidaat wordt persoonlijk door ons gezien en gescreend op de punten die voor u het belangrijkst zijn. Hier gaan we uit van het principe kwaliteit boven kwantiteit. In deze fase kunnen we een assessment voorzien om te peilen naar essentiële attitudes en competenties.

Wanneer er een match is, beslist u of u de kandidaat aanneemt en treedt deze rechtstreeks bij u in dienst. We hanteren het principe no cure no pay: u vergoedt ons enkel wanneer wij de juiste kandidaat vinden.

Ook na indiensttreding kan u op ons rekenen om uw kandidaat te ondersteunen en begeleiden. Wij voorzien een op maat gemaakt inwerkings- of opvolgingstraject voor uw nieuwe medewerker.

Duurzaamheid is voor ons een cruciale waarde. Wij gaan niet voor ‘quick wins’ maar hechten belang aan partnerships op langere termijn, waarin we een duurzame meerwaarde kunnen betekenen voor uw onderneming.

Wil je graag kennis maken?

Jobs in de kijker